Rum til kreative processer

Artikel ’Indretning af rum til kreative processer’ i ’Úet som praksis. Kunst kreativitet og sanselighed.’ Dansk Psykologisk Forlag 2013.

Artiklen handler om, hvordan rum skal indrettes for at understøtte og skabe optimale betingelser for et demokratisk magtforhold mellem facilitator og deltagere, således at det virker kropsligt og sanseligt inspirerende og indtageligt. I sådant et rum kan der udøves forskellige kreative arbejdsformer. I en guidet oplevelsestur, gennem en serie af rummeligheder beretter Winie om, hvordan de forskellige rum kan vække nysgerrighed og sanselighed og inspirerer til kreativ udfoldelse, invitere til kontemplation og refleksion. Til sidst beskrives de enkeltes rums funktioner, fleksibilitet og hvad de fremmer:

Hent pdf her

KONCEPT 6 RUM TIL KREATIVE PROCESSER

[RUM 1] Porten + [RUM 2] Slusen :

= Overgangs‐ og overgivelsesrum, hvor deltagerne gores omstillingsparate, skærper sanserne og indstiller sig på nye og anderledes udfordringer.

[RUM 3] Basen & det uformelle fælles træningsrum:

= Et uformelt ikke‐hirarkisk (gerne cirkulært) rum for samling, igangsætning, fælles afprøvning og kropslig udfoldelse.

[RUM 4] Fordybelsesrum

= Et rum for øvelse, refleksion og ideudvikling alene eller i små grupper, under hensyntagen til individuelle læringsstile.

[RUM 5] Værkstedet

= Et rum for kreativ udforskning af et project – skabelse, udfoldelse, afprøvning, med mulighed for parallelle individuelle kreative processer.

[RUM 6] Markedspladsen & rummene smelter sammen…

= Uformelt mødested der binder alle de øvrige rum og oplevelserne og de creative processer I dem sammen.

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin