Læringsrum for unge kriminelle

Vestre Fængsel og Ringe Statsfængsel

Kriminalforsorgen har igangsat projekt omkring nyindretning af læringsrum for unge 15-17årige indsatte kriminelle.

Projektets vision er gennem en nytænkning og nyindretning af læringsrum, at understøtte læringsaktiviteter der giver positive oplevelser og erfaringer der kan medvirke til en bedre udslusning og fremtid.

Nyindretning i Ventre fængsel og i Ringe Statsfængsel er skabt i overensstemmelse med læringsgrundlag og igangværende pædagogiske tiltag. Herunder skaber nye muligheder for mange måder at lære på med en kobling mellem teori praksis’, bl.a. indretninger der inddrager nye sanselige, kropslige og teknologiske muligheder.

Der er tale om en udviklingsproces med både indsatte og ansatte, der skal være med til at sikre relevans og ejerskab, udfordre/ udvikle tværfaglige arbejdsmetoder og kompetencer i forhold til at udnytte de nye fysiske rums muligheder.

Ordregiver: Kriminalforsorgen

Ansvarsområder: Procesfacilitering, inspiration og vidensinput, projektforslag

Omfang: Proces og indkøb ca. 1,2 mill. kr.

Tidspunkt: 2012-15

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin