Skab et innovativt læringsmiljø

Rådgivning og design af innovative læringsrum og legepladser​

Hos LEARNING SPACES rådgiver vi om indretning af et inspirerende læringsmiljø​ og uderum til leg og læring og bevægelse, der kan forbedre trivsel og miljø i institutioner, skoler og på uddannelsessteder.

Vi udvikler innovative læringsrum og legepladser. Tværfaglig 'brobygning' og specialistviden inddrages i alle faser - fra visionsprocesser og vidensdeling til konkrete designs og ibrugtagning.

Eksempelvis viden, processer og forslag til:

  • Indretning, udnyttelse og organisering af et fleksibelt læringsmiljø
  • Innovative læringsrum og et fælles læringsmiljø for skole og fritid
  • Inddragelse af uderum til mangfoldige og differentierede læringsaktiviteter
  • Legepladser med høj legeværdi, bevægelsesglæde og social interaktion​

Rådgivningen i læringsmiljø tager afsæt i 15 års både praksis og forskningsmæssig erfaring med proces-/ og projektudvikling indenfor feltet ’rum til leg og læring’ - samspil mellem arkitektur og pædagogik med fokus på sundhed og trivsel.

Læs mere >>

LEARNING SPACES tager afsæt i den nyeste forskning inden for læringsmiljø og uderum.

Læs om Winie Rickens forskning i tre typer af læringsrum med forskellig organisering og arbejdsform.

Læs mere >>

LEARNING SPACES arbejder med en bred vifte af opgaver inden for læringsmiljø i institutions-/ skole-/ og uddannelsesbyggeri.

Se udvalgte referencer om udvikling af inspirerede læringsrum - både inde og ude.

Læs mere >>

Et godt læringsmiljø kræver overensstemmelse mellem både organisering, pædagogisk praksis og de fysiske rammer.

Kontakt Learningspaces for spørgsmål og afklaring af muligheder.

Læs mere >>

Fremtidens naturfagsmiljø på UC Syd

Indretning af fleksible og projektorienterede naturfaglige rum​

Aktive ude-læringsrum på Søndervangskolen

'Rum i rum' - læringsstationer og bevægelsesaktiviteter for alle​

Gratis udgivelse: Folkeskolens læringsrum

Hvordan skiftende læringsaktiviteter kan understøttes af rum​

Nye uderum til leg, læring og bevægelse

Nytænkning af uderum giver mulighed for nye aktiviteter​

Følg os på Facebook​

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken • Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C • Telefon: 2878 2872wr@learningspaces.dk​