Folkeskolens læringsrum

Gratis udgivelse: Folkeskolens læringsrum

Hvordan skiftende læringsaktiviteter kan understøttes af rum

Winie Ricken har for FOA udarbejdet hæftet ’Folkeskolens læringsrum’ ifbm. konference i 2013. Hæftet redegøre for hvorfor og hvordan der er behov for at arbejde med at skabe en større variation i rum og skoleindretninger – at der ikke nødvendigvis skal være traditionelle stole og borde til alle elever i alle rum. Valg af indretning og møbler skal i højere grad tilpasses forskellige måder at lære på i relation til det faglige indhold, samt styrke og understøtte børns lyst til at bevæge sig.

Skift mellem 3 typer af læringsrum

Rum og indretninger bør understøtte en vekselvirkning mellem 3 typer af læringsaktiviteter:

Undervisningsrum til formidlingsaktiviteter, hvor klassen er samlet og opmærk-somheden rettet mod underviseren.

Træningsrum til fordybelse, hvor eleverne selvstændigt eller i små grupper øver sig i færdigheder og fordyber sig i viden.

Studierum til projektarbejde, hvor eleverne især i grupper fordyber sig i, afprøver og udvikler viden.

Der er i øget omfang behov for samarbejde på tværs af skolens personale og læringsfaciliteter. Fleksibel udnyttelse kræver fælles forståelse for brug og indretning. Ophængte møbleringsplaner med variationsmuligheder i forhold til forskellige aktiviteter og tildeling af ansvarsområder kan være med til hjælpe på vej.

Ordregiver: FOA – Fag og Arbejde

Ansvarsområder: Udarbejdelse af hæfte

Tidspunkt: 2013

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin