Munkebo Bypark

Projekt Munkebo Bypark blev søsat I 2012 I et bredt tværfagligt samarbejde mellem foreninger og institutioner I Munkebo. I 2013 blev Den Selvejende Institution Munkebo Bypark stiftet med det formål at realiserebyparken. Målet med den nye aktivitets og naturpark er at skabe et levende og dynamisk uderum, hvor byens borger - børn, unge, voksne og ældre kan mødes på tværs af institutioner, interesser, kulturer, sociale lag, fysiske handicaps mv.

Parken skal skabe den fysiske og sociale ramme om mangfoldige aktiviteter med fokus på sundhed og trivsel gennem aktiv brug af krop og sanser. Et område der åbner op for såvel organiserede som mere uorganiserede former for aktiviteter indenfor kultur, natur og kropsligt udfordrende aktiviteter.

Den centrale placering ved Idrætscenteret, I tæt samspil med en række forskellige foreninger og institutioner, rummer en række iboende landskabelige, idrætsmæssige og kulturelle kvaliteter I forhold til at samle og udvide de aktiviteter som allerede foregår I området.

Overordnet ønskes det at styrke aktiviteter og samvær for en bredere målgruppe og at integrere det med den unikke landskabelige oplevelse det er at bevæge sig gennem det varierede naturområde med sø, skov, mose og eng.

Projektet har opnået støtte til realisering fra Lokale- og Anlægsfonden, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal samt Kerteminde Kommune.

Ordregiver: Den selvejende institution Munkebo Bypark

Øvrig samarbejdspartner: Møller & Grønborg, Copla Legepladser Aps

Ansvarsområder: Udarbejdelse af projektforslag i samarbejde med Møller og Grønborg, ekspertviden om leg og læring i uderum.

Omfang: Byggeri ca. 25 mill. kr.

Tidspunkt: 2011-2015

Se flere billeder og støtte fra A.P. Møller

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin