Legepladsindretning til leg, læring og bevægelse

Nytænkning giver mulighed for nye aktiviteter

Winie Ricken har siden 2001 gennemført omkring 200 projekter med legepladsindretning primært i daginstitutioner og på skoler. Hun samarbejder om at udvikle idéer, strategier og koncepter på tværs af fagligheder (arkitektur og pædagogik), herunder at skabe fælles forståelse på tværs af pædagogisk personale, arkitekter og planlæggere. 

Hun er involveret i ny- og ombygning af en lang række uderum og legepladser ved daginstitutioner og skoler med sigte på at kvalificere og fremtidssikre de fysisk pædagogiske lege-/ og lærings-/ og bevægelsesmiljøer.

En udendørs legeplads i skoler og daginstitutioner skal kunne fungere hver dag, mange timer, hele året rundt. Derfor er det vigtigt at arbejde grundigt med uderummets funktioner – hvad skal det kunne? De mange brugere og forskellige behov kræver at arealerne indrettes i tydelige zoner i forhold til forskellige funktioner - hvilke typer af aktiviteter hvor? 

Det allervigtigste i udearealet er organisering af mange forskellige rum og rumligheder, med tanke på hvor mange et givent område eller redskab kan beskæftige på god vis uden konflikter.

Legeplads i daginstitutionen

Med legepladsindretning kan en legeplads i en daginstitution med fordel inddeles i forskellige zoner med bygningen som udgangspunkt. Rum- og zoneinddeling tydeliggør for børnene hvor hvilke lege kan foregå hvor og bidrager dermed til at flest mulige lege kan foregå ’uforstyrret’ og samtidigt, uden konflikt med hinanden og behov for voksenindblanding. 

Eksempelvis bør meget aktive og motoriske legemuligheder ikke stimuleres på samme område som mere fordybende og rollebaserede lege. Mindre børn skal kunne lege i ’trygge’ områder tæt på bygningen tæt på voksne uden forstyrrelser fra for eksempel større børns boldspil og mooncar kørsel. 

Både indretningen og forvaltningen af en legeplads skal understøtte at alle børn har mulighed for at få opfyldt deres behov for såvel fysisk udfoldelse som stille fordybelse.

​Det naturlige landskab (beplantning, terræn med videre) bør så vidt det er muligt integreres i legepladsdesignet så det indgår som en aktiv medspiller i legeaktiviteterne og den overordnede indretning. Kuperinger og plantefelter kan på én og samme tid indramme og afgrænse et område.

Det betyder at vi kan intensivere oplevelsen af det enkelte legerums kvaliteter og forskellighed fra de øvrige. ’Huler og gemmesteder’ indgår som en central del af børns leg, der for eksempel kan stimulere en længere motorisk leg. Der bør derfor i valget af legeredskaber lægges stor vægt på rumlighed i udformning og design.

​Skolens uderum og legeplads

Et uderum og en legeplads på en skole skal understøtte lyst og glæde ved leg, læring og bevægelse på til stadighed nye måder. De mange brugere og forskellige behov kræver at arealerne indrettes i tydelige zoner i forhold til forskellige funktioner:

  • Bevægelse på mange måder og niveauer - både til fri leg og faglige aktiviteter. For eksempel til i matematik at kunne inddrage fysisk aktivitet i øvelser med de fire regningsarter, geometriske figurer/trigonometri, talrækken fra 0 – 100, tabeller og forsøg med mål og vægt og rummelige figurer.
  • Udendørseksperimenter. Udeværksteder og projektarbejde – For eksempel et eksperimentarium til natur/teknik, andre fag og aktiviteter. Et uderum og fleksible udeværkstedsfaciliteter, der involverer alle sanser til praktisk undersøgelse, ’naturoplevelser’ og konstruktionsmuligheder.
  • Stilleområder til ophold, fordybelse og gruppearbejde – skabe rum i rum. Et sted hvor man kan være med en gruppe elever uden at blive forstyrret. Et rum til cooperative learning. Et sted med mulighed for afspænding, afslapning og afstresning. Et gemmested.
  • Samling og formidlingssteder - for udeaktiviteter, optræden med teater og musik. Et sted hvor vi kan udstille og hænge ting op.

Learningspaces udviklede i ’Drøn på skolegården’ et projekt til Ørkildskolen i Svendborg der netop tog afsæt i ovenstående principper.

Kontakt Winie Ricken på e-mail wr@learningspaces.dk eller på telefon 28 78 28 72 hvis du vil høre mere om indretning af legeplads og uderum.

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin