Fremtidens naturfagsmiljø UC Syd

Indretning af fleksible og projektorienterede naturfaglige rum

Winie Ricken har for UC Syd udarbejdet en helhedsplan for nytænkning af biologi og geografilokaler samt gangarealer. Skitseforslaget indeholder forslag til indretning og detaljering af delområder og inventar.

Forslaget tager afsæt i ny naturfagstænkning som kræver en fleksibel indretning der understøtter projektorienteret undervisning med løbende skift mellem forskellige arbejdsformer.

Det nye naturfagsmiljø indeholder både specialiserede labs og mere generelle projektarbejdsområder med inddragelse af gangarealer:

Værkstedet, Arenaen, Blå Lab, Grøn Lab, Stillerum, Naturfaglig gang

Ordregiver: UC Syd, Campus Haderslev

Øvrig samarbejdspartner: Katafonden (www.nynaturfag.dk)

Ansvarsområder: Projektforslag

Omfang: Byggeri ca. 1,7 mill. kr.

Tidspunkt: 2015

Følg os på Facebook​

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken • Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C • Telefon: 2878 2872wr@learningspaces.dk​