Evaluering af nye læringsrum på Gentofte Skole

Evalueringen indeholder en vurdering af de nye læringsmiljøer på Gentofte Skole på baggrund af observationer. Målet er at svare på kvaliteten af elevarbejdspladser set i samspil med de nye læringsmiljøers undervisningsmuligheder, samt fremadrettet at pege på de optimeringsmuligheder som forelægger.

Det er ofte en udfordrende proces at ibrugtage nyindrettede lokaler. Nye muligheder fordrer ændringer af måder at gøre ting på og griber fat i etablerede kulturer og vaner. Det vurderes umiddelbart (på baggrund af observationer og udtalelser fra lærere og elever) at lokalerne bliver brugt langt mere dynamisk efter nyindretningen. Samtidigt vurderes det også, at der kan være brug for at understøtte en proces omkring at se og arbejde aktivt med mulighederne i de nyindrettede lokaler. Råd til den videre proces

  • At der sættes fokus på og indhentes inspiration til hvordan de nye indretninger kan understøtte og bidrage aktivt til differentierede læringsaktiviteter. Herunder at der underviserne imellem udveksles idéer og erfaringer med forskellig brug af indretning til forskellige aktiviteter.

  • At der arbejdes med og ophænges indretningsplaner (jvf. diagrammer i materialet her) i alle rum i forhold til bevidst at arbejde med at bruge rummene på forskellig måde til forskellige læringsaktiviteter. Herunder at der jævnligt evalueres på hvad et klassesæt møbler består af, inkl. tilpasninger til elevantal, samt at bringe møbler tilbage på deres plads andre steder på skolen.

  • At der arbejdes med elevernes muligheder og bevidsthed omkring valg af forskellige arbejdssteder i forhold til at lære på forskellig måde, samt viden om gode og skiftende arbejdsstillinger.

Ordregiver: Gentofte Kommune, Børn, Unge og Fritid

Ansvarsområder: Evalueringsrapport

Tidspunkt: 2016

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin