Inspiration & Viden

LEARNING SPACES leverer inspiration og viden til afprøvning af nye samspil mellem pædagogiske

og fysiske rumlige strategier.

Eksempler på emner, der både kan danne baggrund for workshops, oplæg og foredrag:

 • Balance og overensstemmelse mellem de pædagogiske og fysiske rammer. Et godt læringsmiljø kræver, at der er balance og overensstemmelse imellem udformningen af de fysiske rammer og den pædagogiske organisering og praksis. Hvordan kan der til stadighed skabes og udvikles overensstemmelse, der giver plads til at udnytte rum og rammer kreativt og fleksibelt?
 • Handlemuligheder og tilpasning af det fysiske rum.

  Samspillet mellem forskellige læringsaktiviteter og fysiske rum giver ideelt set mulighed at

  skifte mellem forskellige måder at arbejde og tilegne sig stof på.

  Fx at arbejde alene, i grupper eller fælles, samt at kunne vælge mellem forskellige typer læringssteder der understøtter individuel læringsstil og den konkrete arbejdsform.

  Hvordan skaber og tilpasser vi rum for dette?

 • Læreren/ pædagogen som aktiv medskaber af læringsrummet. Et godt samspil mellem fysiske rum og pædagogiske strategier kræver, at det pædagogiske personale indtager rollen som aktive iscenesættere og med-skabere af læringsrum. Hvordan klæder vi lærere og pædagoger på til den opgave?

Winie Ricken har i 2015 bl.a. holdt oplæg om Fremtidens Læringsrum på Nohr­‐Con konference i Stockholm og om at skabe Inspirerende Uderum i daginstitutioner på Nohr-­‐Con konference i København.​

Et godt læringsmiljø kræver overensstemmelse mellem både organisering, pædagogisk praksis og de fysiske rammer.
Model: Winie Ricken 2010

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin