Læringsrum og Læringsmiljø

Her følger et udvalg af egen og anden aktuel forskning om udvikling af læringsmiljøer.

  • Winie Ricken (2010): Arkitektur, Pædagogik og Sundhed – Samspil mellem læringsaktiviteter og fysiske rum i relation til handlemuligheder og udvikling af handlekompetence. Ph.D. afhandling fra Center for Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU.
  • René Kural, Bjarne Bruun Jensen og Inge Mette Kirkeby (2010): Apropos Arkitektur, Pædagogik og Sundhed. Antologi. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag: København.
  • EVA evalueringsrapport (2007): Læringsmiljøer i folkeskolen. EVA. www.eva.dk
  • Inge Mette Kirkeby (2006). Skolen finder sted. Statens Byggeforsknings-institut: Hørsholm.
  • Pia Björklid (2005): Lärande och fysisk miljö: En kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och skola. Forsning i fokus, nr. 25. Myndigheten för skolutveckling: Stockholm.
  • Thomas Gitz-Johansen, Jan Kampmann og Inge Mette Kirkeby (2001): Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme.Rum, Form og Funktion, Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger: København.
  • Shunsuke Itoh (2001): Children and the Physical Environment in School Settings: Case studies in Danish folkeskoler from a socio-ecological approach. Rapport Statens Byggeforskningsinstitut: Hørsholm.
  • Ann Skantze (1989): Vad betyder skolhuset? Skolans fysiska miljö ur elevernes perspektiv studerad i relation till barns och ungdomars utvecklingsuppgifter. Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet.

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken

Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C

Telefon: 2878 2872

wr@learningspaces.dk​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

facebook​  linkedin