Profil​

​LEARNING SPACES rådgiver om indretning af lege- og læringsrum der kan forbedre trivsel og miljø i skoler og institutioner. Fra visionsprocesser og vidensdeling til konkrete designs og ibrugtagning.


LEARNING SPACES ejes og drives af arkitekt maa ph.d. Winie Ricken. Rådgivningen tager afsæt i 12 års både praksis og forskningsmæssig erfaring med proces-/ og projektudvikling indenfor feltet samspil mellem arkitektur, pædagogik og sundhed.

I september 2010 forsvarede Winie Ricken ph.d. projektet ”Arkitektur, Pædagogik og Sundhed”, der gennem undersøgelse af en række nye og ombyggede folkeskoler, søger viden om samspillet mellem fysiske rum og pædagogiske strategier, i forhold til elevernes trivsel og kompetence-udvikling. 

Forskningen er tilknyttet Center for Idræt og Arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i samarbejde med Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik på DPU.

Forskningens flerfaglige karakter har givet en bred viden indenfor udvikling af læringsmiljøer. Viden, der sideløbende er blevet afprøvet i projekter i praksis og givet erfaring med rådgivning og evaluering. 

Winie Ricken er vant med at arbejde i netværksform, procesorienteret, strategisk og kreativ i forhold til at gå nye veje i udviklingen af fremtidige læringsmiljøer.

Følg os på Facebook​

LEARNING SPACES v/ Winie Ricken • Heibergsgade 30, 8000 Aarhus C • Telefon: 2878 2872wr@learningspaces.dk​